Facebook
Instagram @Helsingborgkampsport

GRADERINGSMOMENT


Inställning

Instruktören tittar på elevens inställning när det gäller disciplin, mognad och respekt.


Grundtekniker

Här ser man på elevens förmåga att utföra de grundtekniker som tillhör bältet. Man tittar på smidighet, styrka och precision.

Grundteknikerna i Taekwondo är hörnstenar och utgångspunkterna för hela kampsystemet. Utan en stark grund raseras den flottaste konstruktionen. Med hög koncentration, styrka, snabbhet, balans och flexibilitet skall teknikerna utföras.

I Taekwondo poomses praktiseras grundteknikerna i en slags imaginär kamp. Teknikerna utförs mot en eller flera motståndare som kommer från olika håll. En grundläggande detalj är att poomsena alltid börjar med en blockering. Detta symboliserar stilens defensiva anda och att en Taekwondoutövare aldrig startar en konflikt.

De åtta första poomsena kallas Taegeuk vilket ordagrant betyder den stora evigheten (tae=stor, geuk=evighet). Taegeuk är uppbyggt på yin yang. Balktecknena som finns i den Koreanska flaggans fyra hörn symboliserar universums mysterium och evighet

I enstegssparring alt. trestegssparring applicerar man grundteknikerna i en förbestämd sparring.


Fysik

Eleven visar upp sin fysiska uthållighet, kondition och styrka genom olika moment som mitsar, fight, armhävningar och sittups.


Mits- och spadtekniker

Man skall visa prov på att man behärskar olika mits- och spadtekniker som instruktören väljer ut. Detta skall utföras med kraft, smidighet, precision, explosivitet och balans.


Självförsvar

Eleven skall visa att denne behärskar att försvara sig mot olika sorters anfall. Eleven skall även kunna ta sig loss från diverse grepptekniker. Det viktigaste med självförsvar är att det är realistiskt och effektivt.


Sparring

Sparring mot en eller flera motståndare.


Krossteknik

Här ska eleven utföra en krossteknik mot en platta. Man väljer eller blir anvisad en teknik som man skall krossa plattan med och man blir inte godkänd förrän man krossat plattan. För detta moment gäller det att fokusera och utföra tekniken med kraft och beslutsamhet.

Instagram @Helsingborgkampsport
Facebook

© Helsingborgs Kampsportklubb

Hemsida: Publiciteta&Co

Kommunikations- & hemsidespartner

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda siten godkänner du att cookies används för detta ändamål.

Deny

OK